Đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh 2012


XEM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN ANH soạn tin nhắn theo cú pháp:

KTS ANH Mãđề gửi 7530


Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG PHÁP: Soạn: KTS PHAP Mãđề  gửi 7530

Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG NHẬT: Soạn: KTS NHAT Mãđề gửi 7530

Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG NGA: Soạn: KTS NGA Mãđề gửi 7530

Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG TRUNG: Soạn: KTS TRUNG Mãđề  gửi 7530